Gospodarka odpadami

Gospodarka Odpadami w 2024 roku

W 2024 r. firma ELWOZ będzie kontynuować usługę odbioru odpadów od mieszkańców Gminy Studzienice na dotychczasowych zasadach, jednocześnie dostarczając do mieszkańców pojemniki do selektywnego zbierania szkła, dla gospodarstw domowych 1-3-osobowych pojemniki o pojemności 120 l oraz dla gospodarstw 4-osobowych i większych pojemniki o pojemności 240 l.

Dostępny jest już nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2024 rok.

Read More

GOSPODARKA ODPADAMI W 2023 ROKU

Dostępny jest nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Studzienice w 2023 roku, stawka oraz numer konta bankowego nie uległy zmianie.

Firma ELWOZ będzie kontynuować usługę odbioru odpadów na dotychczasowych zasadach. Przypominamy o wystawieniu odpadów w workach lub w pojemnikach w dzień wywozu do godz. 7.00 przed posesją, w sposób umożliwiający firmie swobodny ich odbiór. Podczas mrozów prosimy zadbać, by pokrywy pojemników nie były zamarznięte.

Zachęcamy do zainstalowania darmowej aplikacji „Kiedy śmieci”, która informuje o terminach wywozu odpadów. Korzystając z niej można rozwiać wątpliwości dotyczące segregacji odpadów.

https://kiedysmieci.info/

UWAGA! Odpady oddawane niezgodnie z zasadami segregacji nie będą odbierane. W przypadku kilkukrotnych naruszeń zostanie naliczona podwyższona opłata w wysokości 69,00 zł od osoby.

Informacje na temat gospodarki odpadami, harmonogram, wzór deklaracji, informacje o PSZOK oraz zasady segregacji znajdują się pod adresem:

https://bip.studzienice.pl/dokumenty/1589

Szanowni mieszkańcy, pamiętajmy o właściwej segregacji odpadów komunalnych powstających w Państwa gospodarstwie domowym, co przyczyni się do uzyskania właściwych poziomów recyklingu oraz optymalizacji kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadowej.


Informacje można również uzyskać w Urzędzie Gminy: ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice, pok. nr 12 oraz telefonicznie pod numerem (59) 82 166 06.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS