PV na budynku Żłobka Gminnego w Studzienicach

Zakończono montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Żłobka Gminnego w Studzienicach!

Zdając sobie sprawę, iż pozyskiwanie energii ze słońca 🌞 i przetwarzanie jej na prąd zmienny pozytywnie wpływa nie tylko na oszczędności finansowe, ale również na środowisko, Gmina Studzienice zdecydowała się na zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 11,96 kWp również na budynku Żłobka Gminnego w Studzienicach.💡

Inwestycję wykonano w ramach zadania: „Zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze Gminy Studzienice poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na budynku Żłobka Gminnego w Studzienicach oraz zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczące poszanowania energii i ekologii”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

W wyniku realizacji operacji osiągnięto cel jakim jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w wyniku wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Studzienice.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 53.136,00 zł, z czego 32.593,00 zł stanowią wpływy ze środków zewnętrznych.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS