GOSPODARKA ODPADAMI W 2022

Przypominamy, że dostępny jest harmonogram wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Studzienice w 2022 roku, stawka oraz numer konta nie uległy zmianie.

Firma ELWOZ będzie kontynuować usługę odbioru odpadów na dotychczasowych zasadach. Odpady w workach lub w pojemnikach w dzień wywozu do godz. 7.00 należy wystawiać przed posesje, w sposób umożliwiający firmie swobodne ich podjęcie. Podczas mrozów prosimy zadbać, by pokrywy pojemników nie były zamarznięte.

Zachęcamy do zainstalowania darmowej aplikacji „Kiedy śmieci”, która informuje o terminach wywozu odpadów. Korzystając z niej można rozwiać wątpliwości dotyczące segregacji odpadów. UWAGA! Odpady oddawane niezgodnie z zasadami segregacji nie będą odbierane, w przypadku kilkukrotnych naruszeń zostanie naliczona podwyższona opłata w wysokości 69,00 zł od osoby.  https://kiedysmieci.info/

Informujemy, że w 2022 roku zmienią się limity przyjmowanych odpadów w PSZOK:

– odpady wielkogabarytowe będą przyjmowane w ilości do 500 kg rocznie na nieruchomość;

– opony osobowe będą przyjmowane w ilości 6 sztuk rocznie na nieruchomość, rolnicze w ilości 2 sztuk rocznie na nieruchomość.

Regulamin funkcjonowania PSZOK będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Studzienice.

https://bip.studzienice.pl/

Informacje na temat gospodarki odpadami, harmonogram, wzór deklaracji, informacje o PSZOK oraz zasady segregacji  znajdują się pod adresem: https://www.studzienice.pl/kat/dla-mieszkancow/gospodarka-odpadami.

Informacje można również uzyskać w Urzędzie Gminy: ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice, pok. nr 8 oraz telefonicznie pod numerem (59) 82 166 06.

 

 

Pliki do pobrania

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS