PV na budynku Świetlicy Wiejskiej w Rabacinie

Energia ze słońca pozyskiwana będzie również w Rabacinie!

Pozyskiwanie energii ze słońca 🌞 i przetwarzanie jej na prąd zmienny daje wymierne efekty w postaci oszczędności finansowych, ale również pozytywnego wpływu na środowisko. W związku z tym Koło Gospodyń Wiejskich „KUL-BABKI” z Rabacina przy współpracy z Gminą Studzienice pozyskały środki na zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,80 kWp na budynku Świetlicy Wiejskiej w Rabacinie💡

Inwestycję wykonano w ramach zadania: „Zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze Gminy Studzienice poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na budynku Świetlicy Wiejskiej w Rabacinie oraz zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczące poszanowania energii i ekologii”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

W wyniku realizacji operacji osiągnięto cel jakim jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w wyniku wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Studzienice.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 44 772,00 zł, z czego 34 475,09 zł stanowi dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS