Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Przypominamy, że od 1 lipca każdy obywatel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma okres 12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni.

Rolą Państwa jest stworzenie warunków umożliwiających podjęcie i realizację strategicznych decyzji w zakresie ochrony zdrowia obywateli i poprawy jakości powietrza. Aby to jednak osiągnąć, kluczowe jest pozyskanie rzetelnych, weryfikowalnych informacji na temat tego, czego Polacy używają do ogrzania swoich domów i jaki stosują opał. Dopiero zebranie tych informacji w jednej bazie, pozwoli na podjęcie skutecznych działań mających na celu poprawę jakości powietrza.

 1. Kogo dotyczy deklaracja?

Deklaracja dotyczy źródła / źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.  Kryterium wpisu budynku do systemu ma być moc źródła ciepła, niezależnie od tego, czy użytkuje go osoba prywatna, czy przedsiębiorca. CEEB obejmie budynki mieszkalne, a także budynki użyteczności publicznej, w tym małe lokalne ciepłownie, siedziby firm oraz małe zakłady produkcyjne. Według aktualnych założeń w systemie znajdą się budynki o nominalnej mocy cieplnej nieprzekraczającej 1 MW.

 1. Jak można będzie złożyć deklaracje do CEEB?

Deklaracje będzie można składać:

1) w formie elektronicznej, na stronie: https://zone.gunb.gov.pl – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.

2) w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Gminy Studzienice, ul. Kaszubska 9, pokój nr 8.

 1. Jakie informacje zawiera deklaracja?

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:

 • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
 • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
 • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
 • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
 • adres e-mail (opcjonalnie).

 

 1. Mój dom został oddany do użytku po 1 lipca 2021 r., wtedy też zostaną uruchomione w nim źródła ciepła/spalania paliw, ile mam czasu żeby złożyć deklarację?

W przypadku nowego budynku, w którym zostało uruchomione źródło ciepła/spalania paliw termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni.

 1. Gdzie znajdę klasę kotła?

Klasa kotła znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej z boku kotła albo w jego instrukcji obsługi.

 1. Mam mieszkanie w bloku, w którym jest zarządca. Czy muszę złożyć deklarację samodzielnie?

Nie trzeba składać samodzielnie, zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła. Natomiast jeżeli w lokalu jest indywidualne źródło ciepła np. kominek to taką deklarację trzeba złożyć samodzielnie.

 1. Jestem zarządcą budynku, w którym jest kilka źródeł ciepła w różnych lokalach, ile mam złożyć deklaracji?

Deklaracja przewiduje zgłoszenie wielu źródeł ciepła w obrębie jednego budynku.

Więcej informacji na stronie GUNB:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Do pobrania:

Informator dla właścicieli i zarządców budynków.

Deklaracje dot. źródeł ciepła i spalania paliw:

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS