Gotów na wymianę e-faktur z podmiotami administracji publicznej?

Czym jest PEPPOL:

PEPPOL umożliwia organizacjom rządowym i przedsiębiorstwom prywatnym efektywną wymianę elektronicznych dokumentów handlowych poprzez wysoce rozbudowaną sieć ogólnoeuropejską.

Jest to wystandaryzowane połączenie sieciowe służące do elektronicznego składania zamówień, fakturowania oraz wysyłki potwierdzeń dostawy i innych dokumentów.

Najważniejsze korzyści

  • zmniejszenie kosztów i obciążeń regulacyjnych
  • przyśpieszenie realizacji płatności
  • oszczędność czasu, jak i papieru
  • większa efektywność pracy
  • minimalizacja ryzyka popełnienia błędu
  • większa szansa na rozwój handlu transgranicznego
  • rozbudowa systemu płatności bezgotówkowych

Dane skrzynki:

Gmina Studzienice

Kaszubska 9

77-143 Studzienice

Dane identyfikacyjne skrzynki:

Typ numeru PEPPOL 8421663765

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS