Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem  w Żłobku Gminnym w Studzienicach

Mając na uwadze, że dziecko, ze względu na swoją zależność od osób dorosłych oraz ograniczone możliwości samodzielnego zaspokajania potrzeb wymaga szczególnej troski i ochrony ze strony dorosłych, dla Żłobka Gminnego w Studzienicach jako instytucji wspierającej rodziny z małymi dziećmi w opiece i wychowaniu, nadrzędnym celem jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa i dbałość o dobro dziecka oraz podejmowanie działań w jego najlepszym interesie. Pracownicy Żłobka Gminnego w Studzienicach traktują dziecko z szacunkiem oraz uwzględniają jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracowników przemocy w jakiejkolwiek formie. Pracownicy realizując te cele działają w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych oraz w ramach posiadanych kompetencji.
         Niniejsze standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń w szatni Żłobka. Są szeroko promowane wśród personelu, rodziców i dzieci uczęszczających do żłobka. Poszczególne grupy dzieci są aktywnie zapoznawane z poniższymi standardami poprzez prowadzone działania edukacyjne i informacyjne. Standardy skonstruowane są również w formie książeczki obrazkowej dostosowanej do wieku dzieci.

Cały dokument do pobrania: Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem  w Żłobku Gminnym w Studzienicach

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS