Telefony Alarmowe Urzędu Gminy Studzienice

ZGŁOSZENIA awarii na terenie Gminy Studzienice

wszelkie zgłoszenia awarii realizowane są na bieżąco przez Urząd Gminy Studzienice pod nr tel. 59 82 166 00 (w godz. pracy Urzędu: pon. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.00 – 15.00)

  • Awarie sieci wodociągowo – kanalizacyjnej : nr tel. 59 82 166 08, pok. nr 8. W sytuacji awarii, które nastąpiły po godzinach pracy Urzędu proszę dzwonić pod numer telefonu: 504-071-983
  • Gospodarka odpadami, wywóz śmieci: nr tel. 59 82 166 06 pok. nr 8
  • Oczyszczalnia ścieków w Ugoszczy: nr tel. 59 82 162 69
  • Zgłoszenie bezpańskich psów: 59 82 166 08, pok. nr 8

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS