Autor: Mirosław Jażdżewski

PV na budynku Świetlicy Wiejskiej w Rabacinie

Energia ze słońca pozyskiwana będzie również w Rabacinie!

Pozyskiwanie energii ze słońca 🌞 i przetwarzanie jej na prąd zmienny daje wymierne efekty w postaci oszczędności finansowych, ale również pozytywnego wpływu na środowisko. W związku z tym Koło Gospodyń Wiejskich „KUL-BABKI” z Rabacina przy współpracy z Gminą Studzienice pozyskały środki na zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,80 kWp na budynku Świetlicy Wiejskiej w Rabacinie💡

Inwestycję wykonano w ramach zadania: „Zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze Gminy Studzienice poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na budynku Świetlicy Wiejskiej w Rabacinie oraz zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczące poszanowania energii i ekologii”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

W wyniku realizacji operacji osiągnięto cel jakim jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w wyniku wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Studzienice.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 44 772,00 zł, z czego 34 475,09 zł stanowi dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

PV na budynku Żłobka Gminnego w Studzienicach

Zakończono montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Żłobka Gminnego w Studzienicach!

Zdając sobie sprawę, iż pozyskiwanie energii ze słońca 🌞 i przetwarzanie jej na prąd zmienny pozytywnie wpływa nie tylko na oszczędności finansowe, ale również na środowisko, Gmina Studzienice zdecydowała się na zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 11,96 kWp również na budynku Żłobka Gminnego w Studzienicach.💡

Inwestycję wykonano w ramach zadania: „Zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze Gminy Studzienice poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na budynku Żłobka Gminnego w Studzienicach oraz zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczące poszanowania energii i ekologii”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

W wyniku realizacji operacji osiągnięto cel jakim jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w wyniku wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Studzienice.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 53.136,00 zł, z czego 32.593,00 zł stanowią wpływy ze środków zewnętrznych.

Ogłoszenie przerwa w dostawie wody

Informujemy, że w dniu 28 września br. nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. od 8.00 do 16.00 w m. Sominy w związku z pracami konserwacyjnymi instalacji wodociągowej w stacji uzdatniania wody. Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Studzienice
Bogdan Ryś

Szkolenia KOWR z funkcjonowania biogazowni rolniczych

Zapraszamy na serię 10 darmowych szkoleń dla rolników, inwestorów i przedstawicieli administracji publicznej dotyczących funkcjonowania biogazowni rolniczych w Polsce. Podstawowym celem projektu jest rozpowszechnienie rzetelnych informacji na temat funkcjonowania biogazowni rolniczych, przedstawienie zasad ich działania, aspektów prawnych, procedur administracyjnych oraz kosztów i okresu zwrotu inwestycji, a także możliwych źródeł finansowania tych instalacji.

Poniżej informacja z linkami do rejestracji na szkolenia.
Link do informacji o wydarzeniu na stronie KOWR: https://www.gov.pl/web/kowr/biogazownie-rolnicze-bezplatne-warsztaty

Ankieta dla mieszkańców miejscowości Studzienice

Poniżej do pobrania ankieta dla mieszkańców miejscowości Studzienice dotycząca przyłączenia się do sieci gazowej. Ankiety są niezobowiązujące dla mieszkańców i posłużą do oceny potencjału zapotrzebowania na paliwo gazowe, a także do wykonania stosownych analiz techniczno – ekonomicznych na podstawie których będzie można podjąć dalsze konkretne decyzje.

Wypełnione ankiety proponujemy odesłać w wersji elektronicznej w formie skanu na adres mailowy: planowanie@studzienice.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy Studzienice do dnia 10 października 2023r .

OGŁOSZENIE

Informujemy, że w dniu 21 września br. nastąpi przerwa w dostawie wody w m. Rabacino w godz. od 8.00 do 14.00. Za utrudnienia przepraszamy.

                                                                                                                                              Wójt Gminy Studzienice

Bogdan Ryś

Konkurs o nagrodę im. Gerarda Labudy

Instytut Kaszubski ogłasza konkurs na Nagrodę Naukową im. Gerarda Labudy (edycja czwarta). Nagroda Naukowa im. Gerarda Labudy przyznawana jest młodym uczonym za wybitne i twórcze prace w zakresie kaszubo – i pomorzoznawstwa, które prezentują wysoki poziom humanistyczny, wybitne walory poznawcze oraz interdyscyplinarność, a ponadto napisane są pięknym językiem, cechują się jasnością wywodu i są zrozumiałe dla czytelników spoza świata nauki.

Kolejna inwestycja dotycząca odnawialnych źródeł energii zakończona.

Zakończono realizację inwestycji pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku Ośrodka Zdrowia na terenie gminy Studzienice” realizowanej w ramach projektu pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze Gminy Studzienice poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności oraz zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczące poszanowania energii i ekologii’, dofinansowanego z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. W ramach zadania przy budynku Ośrodka Zdrowia w Studzienicach została zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 25,65 kWp.Celem realizacji operacji jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w wyniku wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Studzienice. Realizacja inwestycji wypłynie przede wszystkim na zmniejszenie kosztów energii elektrycznej poprzez wykorzystanie energii słonecznej.

Koszt realizacji zadania wyniósł: 225 385,20 zł.

Otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Studzienice ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania w 2023 roku zadań publicznych w zakresie dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Czytaj dalej

Skip to content