Autor: Mirosław Jażdżewski

OGŁOSZENIE !!!

Informujemy, że 𝘄 𝗱𝗻𝗶𝘂 𝟭𝟭 𝗸𝘄𝗶𝗲𝘁𝗻𝗶𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟰 𝗿. (𝗰𝘇𝘄𝗮𝗿𝘁𝗲𝗸) 𝗻𝗮𝘀𝘁𝗮̨𝗽𝗶 𝗽𝗿𝘇𝗲𝗿𝘄𝗮 𝘄 𝗱𝗼𝘀𝘁𝗮𝘄𝗶𝗲 𝘄𝗼𝗱𝘆 𝘄 𝗦𝘁𝘂𝗱𝘇𝗶𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮𝗰𝗵 𝘂𝗹. 𝗠𝗶ł𝗮, 𝘂𝗹. 𝗞𝗮𝘀𝘇𝘂𝗯𝘀𝗸𝗮, 𝘂𝗹. 𝗪𝗰𝘇𝗮𝘀𝗼𝘄𝗮, 𝘂𝗹. Ł𝗮̨𝗸𝗼𝘄𝗮, 𝘂𝗹. 𝗗𝘄𝗼𝗿𝗰𝗼𝘄𝗮 𝘄 𝗴𝗼𝗱𝘇. 𝗼𝗱 𝟭𝟬.𝟬𝟬 𝗱𝗼 𝟭𝟰.𝟬𝟬 w związku z budową przyłącza wodociągowego.
Prosimy mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość w powyższym zakresie.

Wójt Gminy Studzienice
Bogdan Ryś

„Prace konserwatorskie zabytkowej empory wraz z balustradą oraz stropu drewnianego nad kruchtą w kościele p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Półcznie”

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

POSTĘPOWANIE ZAKUPOWE OGŁOSZENIE

Zamawiający: Kościół parafialny p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, ul. Lipowa 17 , 77-125 Półczno

Link do postępowania: https://bip.studzienice.pl/dokumenty/2011

Zadanie realizowane będzie przy udziale środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach udzielonej dotacji przez Gminę Studzienice (tj. wnioskodawcy, któremu udzielono dofinansowania z RPOZ z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Zamawiającemu).

„Renowacja witraży okiennych i drzwi wejściowych oraz remont posadzek w kościele parafialnym p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Półcznie”

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

POSTĘPOWANIE ZAKUPOWE OGŁOSZENIE

Zamawiający: Kościół parafialny p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, ul. Lipowa 17 , 77-125 Półczno

Link do postępowania: https://bip.studzienice.pl/dokumenty/2015

Zadanie realizowane będzie przy udziale środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach udzielonej dotacji przez Gminę Studzienice (tj. wnioskodawcy, któremu udzielono dofinansowania z RPOZ z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Zamawiającemu).

OGŁOSZENIE !!!

Informujemy, że w dniu 05 kwietnia 2024 r. nastąpi przerwa w dostawie wody w Studzienicach ul. Miła, ul. Kaszubska, ul. Wczasowa, ul. Łąkowa, ul. Dworcowa w godz. od 11.00 do 15.00 w związku z budową przyłącza wodociągowego. Prosimy mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość w powyższym zakresie.   

Wójt Gminy Studzienice
Bogdan Ryś

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS