Dla mieszkańców

Wójt Gminy Studzienice zachęca Państwa do udziału w programie „Czyste powietrze”, który jest szansą na poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych poprzez ich termomodernizację, wymianę źródła ciepła, czy montaż elementów OZE, a tym samym zmniejszenie zużycia energii, poprawę jakości powietrza oraz warunków życia i zdrowia.

W dniu 07 maja 2021 roku Wójt Gminy Studzienice podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku, w sprawie współpracy przy realizacji Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dofinansowanie w ramach programu obejmuje wymianę „kopciuchów” na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, ale także prace termomodernizacyjne i montaż odnawialnych źródeł energii OZE.  Dzięki współpracy Gminy Studzienice z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku mieszkańcy mogą skorzystać z pomocy przy wypełnianiu wniosków oraz ich końcowym rozliczaniu. 

W Urzędzie Gminy Studzienice dla mieszkańców Gminy działa Punkt Konsultacyjny „Czyste Powietrze”, gdzie można uzyskać niezbędne informacje dotyczące  programu i możliwości dofinansowania.

Terminy działania punktu udostępniane są na początku każdego miesiąca na stronie internetowej Gminy oraz na Facebooku.

W Punkcie Konsultacyjnym mieszkańcy gminy Studzienice mogą uzyskać m.in. porady merytoryczne i techniczne związane z  wymianą urządzenia grzewczego, termomodernizacją budynku, jak również uzyskać informacje w zakresie warunków korzystania z projektu, pomoc w  przygotowaniu i złożeniu wniosku o  dofinansowanie, a po realizacji zadania, także pomoc w złożeniu wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o płatność. 

(więcej…)

GOSPODARKA ODPADAMI W 2023 ROKU

Dostępny jest nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Studzienice w 2023 roku, stawka oraz numer konta bankowego nie uległy zmianie.

Firma ELWOZ będzie kontynuować usługę odbioru odpadów na dotychczasowych zasadach. Przypominamy o wystawieniu odpadów w workach lub w pojemnikach w dzień wywozu do godz. 7.00 przed posesją, w sposób umożliwiający firmie swobodny ich odbiór. Podczas mrozów prosimy zadbać, by pokrywy pojemników nie były zamarznięte.

Zachęcamy do zainstalowania darmowej aplikacji „Kiedy śmieci”, która informuje o terminach wywozu odpadów. Korzystając z niej można rozwiać wątpliwości dotyczące segregacji odpadów.

https://kiedysmieci.info/

UWAGA! Odpady oddawane niezgodnie z zasadami segregacji nie będą odbierane. W przypadku kilkukrotnych naruszeń zostanie naliczona podwyższona opłata w wysokości 69,00 zł od osoby.

Informacje na temat gospodarki odpadami, harmonogram, wzór deklaracji, informacje o PSZOK oraz zasady segregacji znajdują się pod adresem:

https://bip.studzienice.pl/dokumenty/1589

Szanowni mieszkańcy, pamiętajmy o właściwej segregacji odpadów komunalnych powstających w Państwa gospodarstwie domowym, co przyczyni się do uzyskania właściwych poziomów recyklingu oraz optymalizacji kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadowej.


Informacje można również uzyskać w Urzędzie Gminy: ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice, pok. nr 12 oraz telefonicznie pod numerem (59) 82 166 06.

Skip to content