Plac zabaw przy przedszkolu w m. Ugoszcz

Nowe miejsce rekreacji i wypoczynku dla dzieci w Ugoszczy!

Zakończono rozbudowę placu edukacyjno-rekreacyjnego dla dzieci przy przedszkolu w Ugoszczy. Inwestycję wykonano w ramach zadania: „Rozbudowa placu edukacyjno-rekreacyjnego dla dzieci w miejscowości Ugoszcz stanowiący część ścieżki edukacyjnej oraz szlaku turystycznego na terenie gminy Studzienice” dofinansowanego z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

W wyniku realizacji operacji osiągnięto cel jakim jest zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej powiązanej z rybactwem i wodą oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów zależnych od rybactwa.

Na realizację zadania uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 49 664,15 zł z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS