Budowa instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni Ścieków w Ugoszczy

Dnia 10 stycznia 2022 r. została podpisana umowa z firmą FG ENERGY Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie na wykonanie zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni Ścieków w Ugoszczy” realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej na terenach gmin Bytów i Studzienice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne.

Inwestycja obejmuje dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40kWp na Oczyszczalni Ścieków w Ugoszczy. Za wykonanie umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 207 983,16 zł brutto. Czas realizacji przedsięwzięcia wynosi 40 dni od dnia podpisania umowy.

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS