Aktualności

Komunikat !!!

W związku z wysokimi temperaturami i znikomą ilością opadów atmosferycznych oraz złą sytuacją hydrologiczną prosimy o zaprzestanie podlewania ogrodów, trawników, upraw rolnych oraz napełniania basenów wodą z wodociągów gminnych w godzinach od 7.00 do 20.00 i ograniczenie zużycia wody wyłącznie do celów sanitarnych i spożywczych.

Prosimy o racjonalne gospodarowanie wodą. Zapewni to wszystkim Mieszkańcom Gminy Studzienice wystarczającą ilość wody do celów bytowych i nie będzie miała miejsca sytuacja, w której zagrożony byłby dostęp do bieżącej wody.

Wójt Gminy Studzienice
Bogdan Ryś

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025″w Gminie Studzienice

Gmina Studzienice w 2023 roku otrzymała wsparcie finansowe w ramach programu rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Celem programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Czytaj dalej

Ogłoszenie !!!

Informujemy, że od dnia 05 czerwca br. rozpoczną się prace remontowe związane ze zmianą nawierzchni przy ul. Jeziornej w miejscowości Ugoszcz. W związku z powyższym przedmiotowa droga zostanie zamknięta dla ruchu kołowego podczas wykonywania prac budowlanych. Mieszkańców w/w ulicy prosimy o wyrozumiałość. Dziękujemy za dostosowanie się do zmian w obowiązującej organizacji ruchu.

Wójt Gminy Studzienice
Bogdan Ryś

Ogłoszenie !!!

Informujemy, że w dniu 26 maja br. zaplanowane zostały prace remontowe związane z wymianą zasuwy wodociągowej na przyłączu wodociągowym w Studzienicach. W związku z powyższym nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. od 8.00 do 12.00. Za utrudnienia przepraszamy.

                                                                                                                                              Wójt Gminy Studzienice
Bogdan Ryś

Skip to content