Artykuły

Plac zabaw przy przedszkolu w m. Ugoszcz

Nowe miejsce rekreacji i wypoczynku dla dzieci w Ugoszczy!

Zakończono rozbudowę placu edukacyjno-rekreacyjnego dla dzieci przy przedszkolu w Ugoszczy. Inwestycję wykonano w ramach zadania: „Rozbudowa placu edukacyjno-rekreacyjnego dla dzieci w miejscowości Ugoszcz stanowiący część ścieżki edukacyjnej oraz szlaku turystycznego na terenie gminy Studzienice” dofinansowanego z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

W wyniku realizacji operacji osiągnięto cel jakim jest zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej powiązanej z rybactwem i wodą oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów zależnych od rybactwa.

Na realizację zadania uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 49 664,15 zł z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Ankieta dotycząca powstania sieci Biedronka

W dniu dzisiejszym (01.12.2023r.) rozpoczyna się rozdysponowanie ankiet dotyczących powstania sieci Biedronka w miejscowości Studzienice (w załączeniu mapka). Ankiety są dostępne u Sołtysów Sołectwa Przewóz, Kłączna, Studzienic oraz Osławy Dąbrowej, a także w wersji elektronicznej (link poniżej).

Ankiety należy składać do 15 grudnia br.

Link do ankiety: https://forms.gle/co3fZ6DtYuGtehCd9

Przyjdź i Zapytaj o Fundusze Europejskie!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku zaprasza osoby zainteresowane Funduszami Europejskimi do skorzystania z indywidualnych konsultacji podczas dyżuru w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI).

Bezpłatne konsultacje odbędą się 6 grudnia 2023 r. w godz. 11:00 – 14:00 w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie przy ul. Podzamcze 34

Czytaj dalej

Intensywne opady śniegu stopień: 1/oblodzenie

Ostrzeżenia meteorologiczne:

Intensywne opady śniegu stopień: 1
prawd. 80%
Przebieg: Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 10 cm, miejscami 15 cm.
Uwagi: Brak.

Ważne:
Od: 2023-11-25 00:00
Do: 2023-11-26 00:00
Czas wydania: 2023-11-24 11:44

Ostrzeżenia meteorologiczne:

Oblodzenie stopień: 1
prawd. 80%
Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, temperatura minimalna przy gruncie od -4°C do -2°C.
Uwagi: Brak.

Ważne:
Od: 2023-11-24 19:30
Do: 2023-11-25 09:00
Czas wydania: 2023-11-24 10:21

Informacja o zakończeniu realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Studzienice – edycja 2022”

Gmina Studzienice zakończyła realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Studzienice – edycja 2022” w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”.

Zadanie dofinansowane zostało w oparciu o postanowienia i przy udziale środków Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: „Ogólnopolski program usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 30.372,30 zł

Koszty kwalifikowane realizacji zadania wyniosły łącznie 18.906,00 zł

Kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: 13.234,00 zł (70% kosztów kwalifikowanych, 43,6 % całkowitego kosztu)

Środki własne mieszkańców: 17.138,30 zł

W ramach realizacji zadania osiągnięty został efekt rzeczowy i ekologiczny o łącznej masie 49,47 Mg, co stanowi około 3.664 m2 zutylizowanego azbestu. Odpady zostały odebrane łącznie z 24 obiektów położonych na terenie Gminy Studzienice i przekazane do unieszkodliwienia na składowisku Odpadów Niebezpiecznych w Małociechowie, którego właścicielem jest firma ECO-POL Sp. z o.o.

Realizacja zadania obejmowała:

  • Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
  • Transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Informacje o konkursie dostępne są na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: https://wfos.gdansk.pl/

UWAGA!
Wyroby zawierające azbest są szkodliwe dla zdrowia i środowiska.

Ostrzeżenie meteorologiczne!!!

Opady marznące stopień 2!

Silny wiatr stopień 1!

Dnia 2023-11-23:

od godz. 00:00 do godz. 09:00 prognozowane są umiarkowane opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Strefa opadów przemieszczać się będzie z północnego zachodu w kierunku południowo-wschodnim i wschodnim.

od godz. 05:00 do 22:00 prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego zachodu.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS