Inwestycje

Plac zabaw przy przedszkolu w m. Ugoszcz

Nowe miejsce rekreacji i wypoczynku dla dzieci w Ugoszczy!

Zakończono rozbudowę placu edukacyjno-rekreacyjnego dla dzieci przy przedszkolu w Ugoszczy. Inwestycję wykonano w ramach zadania: „Rozbudowa placu edukacyjno-rekreacyjnego dla dzieci w miejscowości Ugoszcz stanowiący część ścieżki edukacyjnej oraz szlaku turystycznego na terenie gminy Studzienice” dofinansowanego z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

W wyniku realizacji operacji osiągnięto cel jakim jest zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej powiązanej z rybactwem i wodą oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów zależnych od rybactwa.

Na realizację zadania uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 49 664,15 zł z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

PV na budynku Świetlicy Wiejskiej w Rabacinie

Energia ze słońca pozyskiwana będzie również w Rabacinie!

Pozyskiwanie energii ze słońca 🌞 i przetwarzanie jej na prąd zmienny daje wymierne efekty w postaci oszczędności finansowych, ale również pozytywnego wpływu na środowisko. W związku z tym Koło Gospodyń Wiejskich „KUL-BABKI” z Rabacina przy współpracy z Gminą Studzienice pozyskały środki na zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,80 kWp na budynku Świetlicy Wiejskiej w Rabacinie💡

Inwestycję wykonano w ramach zadania: „Zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze Gminy Studzienice poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na budynku Świetlicy Wiejskiej w Rabacinie oraz zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczące poszanowania energii i ekologii”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

W wyniku realizacji operacji osiągnięto cel jakim jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w wyniku wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Studzienice.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 44 772,00 zł, z czego 34 475,09 zł stanowi dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

PV na budynku Żłobka Gminnego w Studzienicach

Zakończono montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Żłobka Gminnego w Studzienicach!

Zdając sobie sprawę, iż pozyskiwanie energii ze słońca 🌞 i przetwarzanie jej na prąd zmienny pozytywnie wpływa nie tylko na oszczędności finansowe, ale również na środowisko, Gmina Studzienice zdecydowała się na zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 11,96 kWp również na budynku Żłobka Gminnego w Studzienicach.💡

Inwestycję wykonano w ramach zadania: „Zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze Gminy Studzienice poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na budynku Żłobka Gminnego w Studzienicach oraz zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczące poszanowania energii i ekologii”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

W wyniku realizacji operacji osiągnięto cel jakim jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w wyniku wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Studzienice.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 53.136,00 zł, z czego 32.593,00 zł stanowią wpływy ze środków zewnętrznych.

Kolejna inwestycja dotycząca odnawialnych źródeł energii zakończona.

Zakończono realizację inwestycji pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku Ośrodka Zdrowia na terenie gminy Studzienice” realizowanej w ramach projektu pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze Gminy Studzienice poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności oraz zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczące poszanowania energii i ekologii’, dofinansowanego z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. W ramach zadania przy budynku Ośrodka Zdrowia w Studzienicach została zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 25,65 kWp.Celem realizacji operacji jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w wyniku wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Studzienice. Realizacja inwestycji wypłynie przede wszystkim na zmniejszenie kosztów energii elektrycznej poprzez wykorzystanie energii słonecznej.

Koszt realizacji zadania wyniósł: 225 385,20 zł.

PV przy budynkach hydrofornii

Po modernizacji Hydrofornii w Studzienicach i wyposażenia jej w nowoczesną technologię uzdatniania i filtracji wody pitnej, przyszedł czas na doposażenie stacji uzdatniania wody w Studzienicach, Ugoszczy i Półcznie w panele fotowoltaiczne. Przy obiektach montowane są instalacje PV o mocy: Studzienice – 18,9 kWp, Ugoszcz – 15 kWp, Półczno 12kWp, zgodnie z mocą umowną z Energa S.A. Za sprawą OZE, obiekty będą samowystarczalne energetycznie i ekonomicznie, co korzystnie wpływa zarówno na ekologię ale również na oszczędność środków publicznych wydatkowanych na opłaty za energię elektryczną. Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Już niebawem będziemy realizować dwie kolejne inwestycje związane z PV. Jeszcze w tym roku zamontujemy instalację PV 40 kWp przy oczyszczalni ścieków w Ugoszczy, natomiast na wiosnę roku 2022, instalację fotowoltaiczną o mocy 25 kWp na obiekcie Ośrodka Zdrowia w Studzienicach. Wszystkie w/w inwestycje współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej przy wysokim udziale partycypacji środków zewnętrznych z programów regionalnych. 😉 ☀️

Operacja pt.: „Zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze Gminy Studzienice poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności oraz zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczące poszanowania energii i ekologii” zrealizowana została dzięki środkom pozyskanym z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

W ramach realizacji operacji na hydroforniach w miejscowościach Półczno, Ugoszcz i Studzienice zamontowane zostały panele fotowoltaiczne i jednocześnie osiągnięto następujący cel: ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w wyniku wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Studzienice.

Zakończono realizację inwestycji

Zakończono realizację inwestycji pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni Ścieków w Ugoszczy” realizowanej w ramach projektu pn.: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej na terenach gmin Bytów i Studzienice”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.W ramach zadania przy budynku Oczyszczalni Ścieków w Ugoszczy została zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kWp. Realizacja inwestycji wypłynie przede wszystkim na zmniejszenie kosztów energii elektrycznej poprzez wykorzystanie energii słonecznej.

Budowa instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni Ścieków w Ugoszczy

Zakończono realizację inwestycji pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni Ścieków w Ugoszczy” realizowanej w ramach projektu pn.: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej na terenach gmin Bytów i Studzienice”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.W ramach zadania przy budynku Oczyszczalni Ścieków w Ugoszczy została zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kWp. Realizacja inwestycji wypłynie przede wszystkim na zmniejszenie kosztów energii elektrycznej poprzez wykorzystanie energii słonecznej.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS