PV przy budynkach hydrofornii

Po modernizacji Hydrofornii w Studzienicach i wyposażenia jej w nowoczesną technologię uzdatniania i filtracji wody pitnej, przyszedł czas na doposażenie stacji uzdatniania wody w Studzienicach, Ugoszczy i Półcznie w panele fotowoltaiczne. Przy obiektach montowane są instalacje PV o mocy: Studzienice – 18,9 kWp, Ugoszcz – 15 kWp, Półczno 12kWp, zgodnie z mocą umowną z Energa S.A. Za sprawą OZE, obiekty będą samowystarczalne energetycznie i ekonomicznie, co korzystnie wpływa zarówno na ekologię ale również na oszczędność środków publicznych wydatkowanych na opłaty za energię elektryczną. Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Już niebawem będziemy realizować dwie kolejne inwestycje związane z PV. Jeszcze w tym roku zamontujemy instalację PV 40 kWp przy oczyszczalni ścieków w Ugoszczy, natomiast na wiosnę roku 2022, instalację fotowoltaiczną o mocy 25 kWp na obiekcie Ośrodka Zdrowia w Studzienicach. Wszystkie w/w inwestycje współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej przy wysokim udziale partycypacji środków zewnętrznych z programów regionalnych. 😉 ☀️

Operacja pt.: „Zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze Gminy Studzienice poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności oraz zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczące poszanowania energii i ekologii” zrealizowana została dzięki środkom pozyskanym z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

W ramach realizacji operacji na hydroforniach w miejscowościach Półczno, Ugoszcz i Studzienice zamontowane zostały panele fotowoltaiczne i jednocześnie osiągnięto następujący cel: ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w wyniku wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Studzienice.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS