Gospodarka Odpadami w 2024 roku

W 2024 r. firma ELWOZ będzie kontynuować usługę odbioru odpadów od mieszkańców Gminy Studzienice na dotychczasowych zasadach, jednocześnie dostarczając do mieszkańców pojemniki do selektywnego zbierania szkła, dla gospodarstw domowych 1-3-osobowych pojemniki o pojemności 120 l oraz dla gospodarstw 4-osobowych i większych pojemniki o pojemności 240 l.

Dostępny jest już nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2024 rok.

Stawka za odbiór odpadów komunalnych oraz numer konta bankowego nie uległy zmianie. Numer konta: 95 1240 1268 1111 0010 9487 3994.

Przypominamy o konieczności wystawiania odpadów w workach lub w pojemnikach w dzień wywozu do godz. 7.00 przed posesją, w sposób umożliwiający firmie swobodny ich odbiór. Podczas mrozów prosimy zadbać, aby pokrywy pojemników nie były zamarznięte.

Zachęcamy do zainstalowania darmowej aplikacji „Kiedy śmieci”, która informuje o terminach wywozu odpadów. Korzystając z niej można rozwiać wątpliwości dotyczące segregacji odpadów.

https://kiedysmieci.info/

UWAGA! Odpady oddawane niezgodnie z zasadami segregacji nie będą odbierane. W przypadku kilkukrotnych naruszeń zostanie naliczona podwyższona opłata w wysokości 69,00 zł od osoby.

W 2024 r. PSZOK w Sierznie przyjmował będzie odpady od mieszkańców:

  • wtorek w godz. 9.00 – 12.00,
  • sobota w godz. 8.00 – 15.00

Szanowni mieszkańcy!

Pamiętajmy o właściwej segregacji odpadów komunalnych powstających w Państwa gospodarstwie domowym, co przyczyni się do uzyskania właściwych poziomów recyklingu oraz optymalizacji kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadowej.

Informacje można również uzyskać w Urzędzie Gminy: ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice, pok. nr 12 oraz telefonicznie pod numerem (59) 82 166 06.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS