Insygnia Gminne

W dniu 9 marca 2010 roku Rada Gminy Studzienice uchwałą nr XXVIII/248/2010, przyjęła insygnia gminne (herb, flaga, flaga stolikowa, banner i pieczęć Gminy).

 

 

Herb

 

Herbem Gminy Studzienice jest: czarny gryf w złotym polu trzymający czerwone rodło.

 

 

Baner Bannerem Gminy Studzienice jest prostokątny płat o proporcji 4:1 dzielonych w słup (pionowo) stref barwnych, w proporcjach 3:14:3 w barwach złoty, zielony, złoty. Na wysokości 1/3 płata benneru w szerokim zielonym pasie tarcza herbowa przedstawiająca herb gminy.

 

 

FlagąFlaga Gminy Studzienice jest: prostokątny płat o proporcjach 5:8, umieszczony krótszym bokiem do drzewca, składający się z trzech dzielonych poziomo stref barwnych w proporcjach 3:14:3 w barwach złoty, zielony, złoty. Na szerokim pasie zielonym centralnie umieszczona tarcza herbowa przedstawiająca herb Gminy Studzienice.

 

Pieczęć Pieczęcią Gminy Studzienice jest koło o średnicy 36 mm. W otoku napis „GMINA STUDZIENICE”, między napisem „GMINA” i „STUDZIENICE” dwie sześciopromienne konturowe gwiazdki. W środku koła (pieczęci) godło z herbu gminy.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS