O nas

Żłobek Gminny jest placówką opieki nad małymi dziećmi w wieku do 3 lat. Wybudowany został dzięki wsparciu rządowego programu Maluch + przystosowany na 20 miejsc dla dzieci. Pierwsze dzieci zostały przyjęte do żłobka w czerwcu 2021r.

Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 16.30

Rekrutacja do żłobka odbywa się co roku w marcu na wolne miejsca od września. Przyjmujemy również dzieci w trakcie trwania roku żłobkowego pod warunkiem posiadania wolnych miejsc. Cyklicznie co roku w lutym w żłobku odbywa się dzień otwarty dla rodziców zainteresowanych uczęszczaniem ich dziecka do naszego żłobka.

Opłaty to: stała opłata z pobyt dziecka w żłobku w kwocie 650 zł oraz opłata za całodzienne wyżywienie dziecka w kwocie 13,50 zł za dzień. Wyżywienie składa się z 4 posiłków: śniadanie, owoc, zupa, obiad drugie danie, podwieczorek. Posiłki dostarczane są przez firmę Qltura Club.

Żłobek prowadzony jest przez wykwalifikowany personel, który dba o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie dzieci. W placówce organizowane są różnorodne zajęcia edukacyjne, zabawy i aktywności dostosowane do wieku i potrzeb maluszków. Dzieci dzielą się na 2 grupy Żabki i Motylki. W każdej grupie są 2 opiekunki.

Placówka funkcjonuje w oparciu o plan dnia. Każdego dnia organizowane są zajęcia edukacyjne zgodnie z miesięcznym planem zajęć opracowywanym przez opiekunki przy aktywnej współpracy z rodzicami. Rodzice mogą skorzystać ze „skrzynki pomysłów”, aby podzielić się z nami pomysłami na aktywności dla maluchów.

Dostępna jest również biblioteka żłobkowa. Coraz więcej rodziców zdaje sobie sprawę z istotności wsparcia edukacyjnego dla swoich dzieci. Biblioteka i lektury dla rodziców są cennym narzędziem w tym procesie, pomagając rodzicom w zrozumieniu i wsparciu rozwoju swoich dzieci.

Głównym celem organizowanych zajęć opiekuńczo-wychowawczo edukacyjnych w żłobku jest umożliwienie maluchom zdobywania nowych umiejętności, poznawania świata, rozwijania zdolności interpersonalnych oraz rozwijania samodzielności. Podczas zajęć w żłobku, dzieci mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych aktywnościach, takich jak zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne, muzyczne, czy zajęcia sensoryczne. Wszystkie te działania mają na celu stymulowanie rozwoju psychomotorycznego dziecka oraz wspieranie jego kreatywności i wyobraźni. Ponadto podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych w żłobku zwraca się uwagę na budowanie relacji międzyludzkich oraz rozwijanie umiejętności społecznych u dzieci. Dzieci uczą się współpracy, komunikacji i szacunku dla innych, co przyczynia się do ich prawidłowego rozwoju emocjonalnego. Są więc ważnym elementem codziennej pracy z dziećmi, które mają na celu zapewnienie im odpowiedniej opieki, wsparcia oraz możliwości rozwoju i nauki. Dzięki nim dzieci mają szansę rozwijać się w pełni swoich możliwości i przygotować się do dalszej edukacji.

Kadra żłobka:

Dyrektor: Edyta Pobłocka,
Opiekunki: Wioletta Chirk, Kamila Szreder, Lucyna Mysik, Edyta Pobłocka
Sprzątaczka: Paulina Czaja

Kontakt do żłobka: tel. 607 673 930, mail zlobek@studzienice.pl

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS