Inwestycje zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Inwestycje zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego według planu na 2019 r. do chwili obecnej:

1. Przebudowa chodnika w miejscowości Przewóz – Chodnik wykonano z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na długości 117 mb, o szerokości 1,5m. Wykonawcą była firma Gan Bud Paweł Gangalowski z siedzibą w Siemirowicach, ul. Zielony Dwór 1, 84-313 Siemirowice. Wykonanie chodnika kosztowało łącznie 38.000,00 zł. Z czego 8.000,00 zł stanowiły środki Funduszu Sołeckiego z 2018r. za które zakupiono kostkę brukową a kwotę 7.000,00 zł środki z tegorocznego Funduszu Sołeckiego.

  

2. Ułożenie na nawierzchni drogi gminnej płyt JOM typu C wym. 100x75x12,5 na działce o nr ewidencyjnym gruntu 456, 470/3 obręb Ugoszcz na odcinku 200 mb. Wykonawcą była firma Usługi Ziemne Mariusz Rekowski, Ugoszcz 97, 77-142 Ugoszcz. Inwestycję zrealizowano za kwotę 40.000,00 zł z czego kwotę 20.000,00 zł stanowiły środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ugoszcz. (Droga na Młyn)

3. Ułożenie na nawierzchni drogi gminnej płyt JOM typu C wym. 100x75x12,5 na działce o nr ewidencyjnym gruntu 641obręb Ugoszcz na odcinku 70 mb. Wykonawcą była firma Usługi Ziemne Mariusz Rekowski, Ugoszcz 97, 77-142 Ugoszcz. Inwestycję zrealizowano za kwotę 19.533,19 zł z czego kwotę 10.316,19 zł stanowiły środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ugoszcz. (Droga na Zielone Wzgórze).

4. Przebudowa drogi w miejscowości Półczno – na długości 43 mb. wykonana został przebudowa drogi w technologii z kostki brukowej o szerokości jezdni 6m wraz z poręczą sztywną rurową fi 60 z przeciągi8em z rury fi 50 ocynkowanej na dł. 32 mb. Wykonawcą była firma Gan Bud Paweł Gangalowski z siedzibą w Siemirowicach, ul. Zielony Dwór 1, 84-313 Siemirowice. Inwestycję zrealizowano za kwotę 51.660,00 zł z czego kwotę 28.500,00 zł stanowiły środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Półczno.

 

  1. W następnej kolejności inwestycja jak będzie realizowana w ramach środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego to ułożenie na nawierzchni drogi gminnej płyt JOM typu C wym. 100x75x12,5 na działce o nr ewidencyjnym gruntu 18/3 obręb Przewóz na odcinku 80 mb. Inwestycja zostanie zrealizowana za kwotę 23.368,69 zł z czego kwotę 11.668,69 zł będą stanowiły środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przewóz. Środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przewóz. (Droga na plażę).

 

Skip to content