PV przy budynku Ośrodka Zdrowia w Studzienicach

Kolejna inwestycja dotycząca odnawialnych źródeł energii zakończona.

Zakończono realizację inwestycji pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku Ośrodka Zdrowia na terenie gminy Studzienice” realizowanej w ramach projektu pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze Gminy Studzienice poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności oraz zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczące poszanowania energii i ekologii’, dofinansowanego z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. W ramach zadania przy budynku Ośrodka Zdrowia w Studzienicach została zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 25,65 kWp.Celem realizacji operacji jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w wyniku wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Studzienice. Realizacja inwestycji wypłynie przede wszystkim na zmniejszenie kosztów energii elektrycznej poprzez wykorzystanie energii słonecznej.

Koszt realizacji zadania wyniósł: 225 385,20 zł.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS