Wójt Gminy Studzienice zachęca Państwa do udziału w programie „Czyste powietrze”, który jest szansą na poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych poprzez ich termomodernizację, wymianę źródła ciepła, czy montaż elementów OZE, a tym samym zmniejszenie zużycia energii, poprawę jakości powietrza oraz warunków życia i zdrowia.

W dniu 07 maja 2021 roku Wójt Gminy Studzienice podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku, w sprawie współpracy przy realizacji Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dofinansowanie w ramach programu obejmuje wymianę „kopciuchów” na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, ale także prace termomodernizacyjne i montaż odnawialnych źródeł energii OZE.  Dzięki współpracy Gminy Studzienice z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku mieszkańcy mogą skorzystać z pomocy przy wypełnianiu wniosków oraz ich końcowym rozliczaniu. 

W Urzędzie Gminy Studzienice dla mieszkańców Gminy działa Punkt Konsultacyjny „Czyste Powietrze”, gdzie można uzyskać niezbędne informacje dotyczące  programu i możliwości dofinansowania.

Terminy działania punktu udostępniane są na początku każdego miesiąca na stronie internetowej Gminy oraz na Facebooku.

W Punkcie Konsultacyjnym mieszkańcy gminy Studzienice mogą uzyskać m.in. porady merytoryczne i techniczne związane z  wymianą urządzenia grzewczego, termomodernizacją budynku, jak również uzyskać informacje w zakresie warunków korzystania z projektu, pomoc w  przygotowaniu i złożeniu wniosku o  dofinansowanie, a po realizacji zadania, także pomoc w złożeniu wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o płatność. 

Aby złożyć wniosek w programie Czyste Powietrze potrzebne będą takie informacje jak:

 • aktualny adres e-mailowy
 • PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki,
 • numer księgi wieczystej,
 • numer działki,
 • przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę,
 • powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2,
 • wartość dochodu/rodzaj PIT,
 • dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku),
 • jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury,
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja),
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności,
 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian. 

 
Program „Czyste Powietrze” w liczbach

Stan na 30.09.2022:

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 101
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 47
 • Kwota wypłaconej dotacji: 762 809,32 zł

Stan na 31.12.2022:

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 106
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 51
 • Kwota wypłaconej dotacji: 861 380,23 zł 

Stan na 31.03.2023:

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 121
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 55
 • Kwota wypłaconej dotacji: 962 156,89 zł

Stan na 31.06.2023:

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 133
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 60
 • Kwota wypłaconej dotacji: 1 123 532,52 zł

Stan na 31.09.2023:

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 138
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 68
 • Kwota wypłaconej dotacji: 1 309 466,20 zł

Stan na 31.12.2023:

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 144
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 73
 • Kwota wypłaconej dotacji: 1 436 960,79 zł

Stan na 31.03.2024:

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 154
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 77
 • Kwota wypłaconej dotacji: 1 619 989,12 zł

Informacje o Programie i korzyściach z udziału w nim dostępne są na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl

Broszura – informacje o programie.pdf

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS