Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025″w Gminie Studzienice

Gmina Studzienice w 2023 roku otrzymała wsparcie finansowe w ramach programu rządowego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Celem programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
Przyznana Szkole Podstawowej im. Ks. Antoniego Peplińskiego w Studzienicach (szkoła podstawowa) kwota 12.000,00 zł zostanie przeznaczona na zakup nowości wydawniczych oraz na realizację działań promujących czytelnictwo. Wkład Gminy Studzienice wynosi 3.000,00 zł, a całkowity koszt realizacji zadania to 15.000,00 zł.
Przyznana Szkole Podstawowej im. Ks. Antoniego Peplińskiego w Studzienicach (oddział przedszkolny w szkole podstawowej) kwota 3.000,00 zł zostanie przeznaczona na zakup nowości wydawniczych oraz na realizację działań promujących czytelnictwo. Wkład Gminy Studzienice wynosi 750,00 zł, a całkowity koszt realizacji zadania to 3.750,00 zł.

Informacja do pobrania

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS