Komunikat !!!

W związku z wysokimi temperaturami i znikomą ilością opadów atmosferycznych oraz złą sytuacją hydrologiczną prosimy o zaprzestanie podlewania ogrodów, trawników, upraw rolnych oraz napełniania basenów wodą z wodociągów gminnych w godzinach od 7.00 do 20.00 i ograniczenie zużycia wody wyłącznie do celów sanitarnych i spożywczych.

Prosimy o racjonalne gospodarowanie wodą. Zapewni to wszystkim Mieszkańcom Gminy Studzienice wystarczającą ilość wody do celów bytowych i nie będzie miała miejsca sytuacja, w której zagrożony byłby dostęp do bieżącej wody.

Wójt Gminy Studzienice
Bogdan Ryś

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS