Zawiadomienie w sprawie Sesji Rady Gminy Studzienice

ZAWIADOMIENIE

z dnia 5 kwietnia 2016 r.

w sprawie terminu, miejsca i porządku obrad

sesji Rady Gminy Studzienice

 

Zawiadamia się mieszkańców gminy Studzienice, że w dniu 14 kwietnia 2016 r. o godzinie 13:00

w sali Domu Kultury w Studzienicach

odbędzie się sesja Rady Gminy Studzienice

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2) przyjęcie porządku obrad

3) przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 17 marca 2016 r.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • wyrażenia woli przystąpienia Gminy Studzienice do wspólnej realizacji projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda”, planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
 • zmiany Uchwały nr IX/70/2015 Rady gminy Studzienice z 12 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Studzienice”,
 • dokonania zmian w budżecie Gminy Studzienice na 2016 rok,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Studzienice.
 1. Sprawozdanie i informacje:
 • z realizacji „Programu Współpracy Gminy Studzienice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015”.
 1. Informacja bieżąca Wójta Gminy.
 2. Zapytania i wolne wnioski.
 3. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Studzienice

          Artur Kobiella

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS