Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego dot. budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV

Dotyczy „Budowy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Gdańsk Przyjaźń-Żydowo Kierzkowo. Etap IX. Odcinek linii od projektowanego słupa nr TU-35 (z wyłączeniem tego słupa) do słupa nr ST-1 (z wyłączeniem tego słupa)

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS