Ogłoszenie o konsultacjach uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/14/2014 Rady Gminy Studzienice z dnia 18 grudnia 2014 roku.

Wójt Gminy Studzienice informuje o możliwości zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/14/2014 Rady Gminy Studzienice z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Studzienice, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność związana jest z przedmiotem w/w uchwały. Uczestnicy konsultacji opinie i propozycje przedkładają osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice, lub drogą pocztową w formie pisemnej w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji (do dnia 01.12 .2016 r.). Treść ogłoszenia i projekt Uchwały w załączonym pliku.

 

Pliki do pobrania

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS