Całodobowa infolinia onkologiczna.

Infolinia Onkologiczna to realna pomoc dla pacjentów z podejrzeniem lub już rozpoznanym

nowotworem. Dzwonic pod bezpłatny numer 800 08 01 64 można uzyskać informacje o wykonaniu

szybkiej diagnostyki onkologicznej, gdzie zrobić mammografię, jakie są skutki uboczne chemioterapii.

Można uzyskać odpowiedzi na wiele pytań dotyczących choroby nowotworowej, które czasem wahamy

się zadać w rozmowie z lekarzem. Infolinia jest dostępna bezpłatnie dla osób z całego województwa.

Infolinia Onkologiczna, której hasło brzmi: „Pozwól sobie pomóc, rozpoczęła działalnoœć 1 lutego 2012 r.

Wzorowana jest na podobnej działającej w Budapeszcie. Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad infolinia,

której jednym z organizatorów jest samorząd województwa pomorskiego, sprawuje Polskie Towarzystwo

Psychoonkologiczne. Siedziba mieœci się w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku.

By uzyskać informacje na tematy związane z chorobą nowotworową, jej profilaktyką, badaniami

diagnostycznymi, różnymi formami leczenia, pomocą psychologiczną i psychoonkologiczną, a także

organizacjami zrzeszającymi pacjentów, wystarczy zatelefonować pod bezpłatny numer 800 08 01 64.

Infolinia jest także swego rodzaju telefonem zaufania, gdzie pacjenci i ich bliscy mogą podzielić się swoimi

trudnosœciami i uzyskać wsparcie od psychologa/psychoonkologa.

Współpracujący z Infolinią Onkologiczną wolontariusze dyżurują od poniedziałku do piątku w godz. 18.00-

22.00. Większoœć spoœród wolontariuszy to psychologowie, z infolinią współpracują także lekarze,

psychoonkolodzy, prawnicy, dietetyczka, osoby, które w przeszłoœci przeszły chorobę nowotworową oraz

studentki ostatniego roku psychologii i wolontariusze z Hospicjum im. ks. Dutkiewicza.

 

Zakres porad:

.informacje o zdrowiu, profilaktyce;

.informacje o możliwoœciach wykonania badań diagnostycznych (miejsce i czas oczekiwania, wykaz

placówek wykonujacych badania USG, MRI, TK, mammografii – z zaznaczeniem, które z nich posiadają certyfikowany sprzęt);

.informacje o leczeniu (formy, objawy uboczne, miejsce i czas oczekiwania, wykaz poradni onkologicznych, przeciwbólowych, medycyny paliatywnej, hospicjów i rehabilitacji);

.informacje o pomocy psychologicznej i psychoonkologicznej;

.wykaz sklepów medycznych; informacje o organizacjach pozarzadowych pacjentów i innych formach wsparcia.

O działalnoœci infolinii można dowiedzieć się z mediów, takich jak Radio Gdańsk, telewizja regionalna oraz z

plakatów w œrodkach komunikacji miejskiej, w różnych jednostkach samorządowych i w placówkach służby

zdrowia na terenie województwa pomorskiego. Jednoczeœnie bezpoœrednio do rak chorych i ich rodzin

trafiac ulotki informacyjne. Strona Infolinii Onkologicznej na Facebooku:

 

www.facebook.com/infoliniaonkologiczna

 

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS