Ostrzeżenie przed prognozowanym silnym wiatrem.

INFORMACJA

DOTYCZĄCA PROGNOZOWANEGO SILNEGO WIATRU

 

 

OSTRZEŻENIE Nr 70

 

Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1

Biuro: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich

Obszar: województwo pomorskie

Ważność: od 2015-11-19 10:00 do 2015-11-19 22:00

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h,
               w porywach do 80 km/h, z południowego-zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %.

           

Wszystkie komunikaty oraz ostrzeżenia meteorologiczne dostępne są na stronie internetowej Instytutu Meteorologii Gospodarki Wodnej: imgw.pl w zakładce ”ostrzeżenia”.

           

            Dostępna jest również aplikacja Regionalny System Ostrzegania TVP S.A. (RSO) na smartfony, która na bieżąco informuje o zagrożeniach, wydanych ostrzeżeniach oraz komunikatach meteorologicznych.

 

1 stopień: Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym
                 obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne
                 zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego
                 śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

 

2 stopień: Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty
                 materialne i zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie
                 działalności. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

 

3 stopień: Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody
                 materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych
                 czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów
                 i rozwoju sytuacji pogodowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE PRZED WYSTAPIENIEM ZAGROŻENIA

 

 • Zamknij wszystkie okna i drzwi, oceń stan okien, w razie konieczności odpowiednio je zabezpiecz.
 • Umocuj lub usuń z parapetów zewnętrznych, balkonów, tarasów, podwórek przedmioty, które mogą być zabrane przez wiatr.
 • Zapewnij bezpieczeństwo zwierzętom, które trzymasz na dworze – pozamykaj je w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach.
 • Przygotuj zastępcze oświetlenie, sprawdź działanie przenośnych odbiorników radiowych, latarek, przygotuj zapas baterii.
 • Sprawdź zawartość apteczki pierwszej pomocy oraz przygotuj podstawowe leki dla dzieci.
 • Nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, szyldów, tablic reklamowych, rusztowań, stalowych konstrukcji, słupów, trakcji elektrycznych itp.
 • Przygotuj zapasy wody pitnej dla rodziny i zwierząt;
 • Zatankuj paliwo do auta;
 • Jeśli posiadasz agregat prądotwórczy sprawdź jego działanie oraz przygotuj zapas paliwa;
 • Wypłać zapas gotówki z uwagi na możliwą awarię prądu transakcję kartami płatniczymi mogą nie działać;
 • Przygotuj zapas żywności niewymagającej przechowywania w lodówce;
 • Naładuj baterie w telefonach komórkowych (nawet w tych nieużywanych);
 • Jeśli wybierasz się w podróż autem przygotuj jedzenie, picie oraz koce w razie utknięcia w trasie.

 

 

POSTĘPOWANIE PODCZAS SILNEJ WICHURY

 • Nie wychodź na zewnątrz, jeśli nie jest to absolutnie konieczne;
 • Przebywaj w środkowych i dolnych partiach budynku z dala od okien i drzwi;
 • Wyłącz gaz i elektryczność;
 • Unikaj używania otwartych źródeł ognia;
 • Unikaj używania wind (istnieje ryzyko uwięzienia w przypadku zaniku zasilania);
 • Słuchaj radia lokalnego w celu śledzenia komunikatów o zagrożeniu, sytuacji meteorologicznej, sposobach postępowania;
 • Przebywając na zewnątrz nie przechodź blisko budynków, nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, drzewami, szyldami i tablicami reklamowymi, zwłaszcza tymi o dużej powierzchni, rusztowaniami itp.;
 • Podczas jazdy samochodem zachowaj szczególną ostrożność przy wyjeździe na otwartą przestrzeń
  z drogi osłoniętej drzewami lub budynkami;
 • Pamiętaj, że podczas silnego wiatru temperatura odczuwalna przez człowieka jest o kilka stopni niższa niż ta, którą wskazuje termometr.

 

POSTĘPOWANIE PO USTĄPIENIU ZAGROŻENIA

 

 • Wykonaj zdjęcia zniszczeń, zarówno domu jak i jego wyposażenia – mogą być przydatne do uzyskania odszkodowania;
 • Unikaj leżących lub zwisających przewodów elektrycznych i natychmiast zgłaszaj takie przypadki do zakładu energetycznego, Straży Pożarnej, Policji, w godzinach urzędowania do właściwych komórek zarządzania kryzysowego urzędów miast, urzędów gmin oraz starostwa powiatowego; nie próbuj samodzielnie usuwać zwalonych na linie energetyczne drzew;
 • Jeśli czujesz zapach gazu albo słyszysz „syczący” odgłos sugerujący ulatnianie się gazu, otwórz okno, szybko opuść budynek, zamknij dopływ gazu głównym, zewnętrznym zaworem i powiadom Pogotowie Gazowe;
 • Jeśli widzisz iskrzenie instalacji elektrycznej, popalone przewody, czujesz swąd spalonej instalacji, wyłącz elektryczność i gaz – wezwij służby techniczne;
 • Sprawdź, czy nie doszło do uszkodzenia instalacji wodociągowej lub ściekowej.

TELEFONY ALARMOWE

Ogólny numer alarmowy 112

 

Komenda Powiatowa Policji
Bytów, ul. Styp-Rekowskiego 2
tel. 997 lub (059) 822 83-00 (dyżurka), (059) 822 84-90 (sekretariat)

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej
Bytów, ul. Wybickiego 7
tel. 998 lub (059) 822 20-74,
Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza Bytów – 59 822 85 69,

Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza Miastko – 59 857 95 11,

Pogotowie Ratunkowe
Bytów, ul. Lęborska 13
tel. 999, (059)822 85-00, (059)822 79-60

Pogotowie Energetyczne
Bytów, ul. Mickiewicza 9
tel. 991 lub (059) 841 64-00

Pogotowie Gazowe
Bytów, ul. Parkowa 1
tel. 992

Pogotowie wodociągowe
Bytów, ul. Mickiewicza 1
tel. (059) 822 22-03, (059) 822 32-73

Pogotowie ciepłownicze
Bytów, ul. Przemysłowa 5
tel. (059) 822 66-44

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bytowie

Bytów, ul. Wolności 3

tel. 59 822 73 45

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bytów, ul. Sikorskiego 27

tel. 59 822 36 85

całodobowy telefon alarmowy – 602 230 667

 

Powiatowy Inspektor Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastko

Miastko, ul. Szkolna 1

tel. 59 857 20 06

 

Zarząd Dróg Powiatowych

Bytów, ul. Leśna 1

tel. 59 822 25 29

Miastko, ul. Kujawska 7

tel. 59 857 58 81

 

Starostwo Powiatowe w Bytowie

Bytów, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2

tel. 59 822 60 11, 601 777 992

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS