Aktualności

OGŁOSZENIE !!!

Informujemy, że od dnia 17 maja br. rozpoczną się prace remontowe związane ze zmianą nawierzchni przy ul. Topolowej w miejscowości Studzienice. W związku z powyższym przedmiotowa droga zostanie zamknięta dla ruchu kołowego. Mieszkańców oraz pacjentów Ośrodka Zdrowia w Studzienicach prosimy o parkowanie przy ul. Brzozowej lub naprzeciwko boiska sportowego. Dziękujemy za dostosowanie się do zmian w obowiązującej organizacji ruchu.

Wójt Gminy Studzienice

      (-) Bogdan Ryś

Gminne obchody Dnia Strażaka

W sobotę 13 maja 2023 r. odbyły się uroczystości związane z Gminnym Dniem Strażaka. Poczty sztandarowe, poczet flagowy oraz pododdział honorowy przemarszowali spod Remizy OSP na stadion sportowy w Studzienicach. o godzinie 15.00 rozpoczęła się msza święta , a po niej uroczysty apel podczas którego były podziękowania dla druhów oraz wręczenie medali i odznaczeń.

ZŁOTY MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” :

1. Borzyszkowski Roman

2. Szreder Antoni

3. Idzik Rafał

4. Niklas Rafał

SREBRNY MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” :

1. Mikołajczyk Ireneusz

2. Cysewski Witold

3. Dułak Jacek

4. Bigus Jarosław

5. Radawiec Robert

BRĄZOWY MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” :

1. Lorbiecki Paweł

2. Cysewski Mieczysław

3. Jakubek Tadeusz

4. Wroński Wojciech

5. Czaja Piotr

6. Pela Dawid

BRĄZOWA ODZNAKA HONOROWA ZASŁUŻONY DLA POŻARNICTWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO :

1. Bigus Józef

2. Witt Stanisław

3. Lorbiecki Zygmunt

4. Gierszewski Henryk

5. Lepak Rafał

ODZNAKA STRAŻAK WZOROWY :

1. Ignatowicz Adam

2. Borzyszkowski Paweł

3. Hoppe Adam

4. Cysewski Radosław

5. Tyborczyk Waldemar

6. Wrycz Rekowska Dominika

7. Kostrub Edmund

8. Karpiński Marcin

Wszystkim druhom składamy serdeczne podziękowania oraz wyrazy wdzięczności za ich ciężką pracę, poświęcenie oraz ofiarność.

Podpisanie umów na wykonanie inwestycji.

W dniu dzisiejszym podpisaliśmy kolejne dwie umowy na wykonanie inwestycji. Tym razem w miejscowości Ugoszcz i Przewóz zostanie wykonana sieć wodno-kanalizacyjna przez Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Pana Piotra Kuczkowskiego „EKOINSTAL”.

  1. Budowa infrastruktury wod-kan w Ugoszczy – wykonane zostanie 2 km sieci kanalizacyjnej i 1,3 km sieci wodociągowej; łączna wartość brutto: 2.073.911,97 zł.
  2. Budowa infrastruktury wod-kan w Przewozie – wykonane zostanie 0,450 km sieci kanalizacyjnej i 0,360 km sieci wodociągowej; łączna wartość brutto: 397.439,48 zł.

Na w/w inwestycje Gmina Studzienice pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% dofinansowania.

(więcej…)

Podpisane umowy na realizację remontów pomostów rekreacyjnych w miejscowości Studzienice i Kłączno

W dniu dzisiejszym zostały podpisane umowy na realizację remontów pomostów rekreacyjnych w miejscowości Studzienice i Kłączno. W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku wyłoniliśmy przedsiębiorstwo HYDRO-INŻ S.C. Grzegorz Grajewski, Roman Płowaś z Wicka, która dokona remontów istniejących pomostów. Do rozpoczęcia bieżących wakacji wymienione zostanie poszycie pomostu w Studzienicach zamontowane zostaną nowe balustrady oraz ławki do siedzenia. W Kłącznie natomiast zostanie wymieniona wyeksploatowana część poszycia pomostu.

Wręczenie uchwał Zarządu Województwa Pomorskiego gwarantujących środki finansowe dla 9 Miejskich Obszarów Funkcjonalnych Województwa Pomorskiego

W dniu dzisiejszym w sali okrągłej im. L. Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku zostały oficjalnie wręczone uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego gwarantujące środki finansowe dla 9 Miejskich Obszarów Funkcjonalnych Województwa Pomorskiego dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021-2027. Za sprawą tak dużych środków w Gminie Studzienice powstanie trasa rowerowa z Bytowa przez Ugoszcz – Studzienice – Osławę Dąbrowę do Róg Gajówka, mająca na celu usprawnić mobilność miejską z Bytowem oraz poprawiającą w zdecydowany sposób bezpieczeństwo mieszkańców i turystów, poruszających się rowerami, rolkami jak i hulajnogami oraz pieszych. Gmina Studzienice otrzyma również środki na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej oraz na poprawę bioróżnorodności.

OGŁOSZENIE !!!

Wójt Gminy Studzienice po dokonaniu przeglądu gwarancyjnego inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej łączącej dwie drogi powiatowe przez Ugoszcz-Grand, gm. Studzienice” na odcinku od zjazdu z ul. Mlecznej do skrzyżowania z drogą powiatową w centrum miejscowości ustalił, że prawdopodobnie maszyną rolniczą ciągniętą po nawierzchni uszkodzono jej warstwę ścieralną. Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych obowiązuje zakaz dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W przypadku, gdy droga lub pobocze zostaną trwale zniszczone lub uszkodzone, według przepisów kodeksu karnego (art. 288) sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

             Wykonanie tej inwestycji miało i ma służyć wszystkim mieszkańcom na długie lata. Jeśli sami użytkownicy nie szanują inwestycji, nasuwa się pytanie, jaki jest sens realizacji podobnych przedsięwzięć w przyszłości.

Wójt Gminy Studzienice

      (-) Bogdan Ryś

Gminny Dzień Strażaka

Zapraszamy dnia 13 maja 2023 r. na stadion sportowy przy ul. Brzozowej w Studzienicach na Gminne Obchody Dnia Strażaka. Uroczystość rozpocznie się o godz. 15.00 polową mszą św., po której nastąpią dalsze obchody.

Skip to content