Zmiany w systemie odbioru odpadów

ZMIANY W SYSTEMIE ODBIORU ODPADÓW

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zapraszamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska www.naszesmieci.pl, dotyczącymi nowego systemu odbioru odpadów komunalnych, który wejdzie w życie 1 lipca 2013 r. http://naszesmieci.mos.gov.pl/o-kampanii

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS