ZASADY OPTYMALNEJ SEGREGACJI – ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MINISTERSTWA ŚRODOWISKA

1. Papier to m.in.:
– opakowania z papieru lub tektury,
– gazety i czasopisma,
– katalogi, prospekty, foldery,
– papier szkolny i biurowy,
– książki i zeszyty,
– torebki papierowe,
– papier pakowy.

Nie powinno się wrzucać do papieru:
– papier powlekany folią i kalkę,
– kartony po mleku i napojach,
– pieluchy jednorazowe i podpaski,
– pampersy i podkładki,
– worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
– tapety,
– inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

2. Tworzywa sztuczne i metale to m.in.:
– butelki po napojach,
– opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),
– opakowania po produktach spożywczych,
– plastikowe zakrętki,
– plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
– plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, 
– styropian,
– puszki po napojach, sokach,
– puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
– złom żelazny i metale kolorowe,
– metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,
– folia aluminiowa,
– kartoniki po mleku i napojach – wielomateriałowe odpady opakowaniowe.

Nie powinno się wrzucać do tworzyw sztucznych i metali:

– Strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne,
– odpady budowlane i rozbiórkowe,
– nie opróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach,
– zużyte baterie i akumulatory,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.

3. Szkło opakowaniowe to m.in.:

– butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
– butelki po napojach alkoholowych,
– szklane opakowania po kosmetykach.

Nie powinno się wrzucać do szkła:
– szkło stołowe – żaroodporne,
– ceramika, doniczki,
– znicze z zawartością wosku,
– żarówki i świetlówki,
– szkło kryształowe,
– reflektory,
– nie opróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,
– termometry i strzykawki,
– monitory i lampy telewizyjne,
– szyby okienne i zbrojone,
– szyby samochodowe,
– lustra i witraże,
– fajans i porcelana,
– inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

4. Odpady „zielone” – roślinne to m.in.:

– gałęzie drzew i krzewów,
– liście, kwiaty i skoszona trawa,
– trociny i kora drzew,
– owoce, warzywa itp.

Nie powinno się wrzucać do odpadów „zielonych” – roślinnych:
– kości zwierząt,
– mięso i padlina zwierząt,
– olej jadalny,
– drewno impregnowane,
– płyty wiórowe i MDF,
– leki,
– odchody zwierząt,
– popiół z węgla kamiennego,
– inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).
Pozostałe odpady trafią do pojemnika na odpady zmieszane – jeśli będzie ich mniej obniżymy koszty i przyczynimy się do poprawy stanu środowiska.
Najmniej preferowanym sposobem selektywnego zbierania m.in. ze względu na dodatkowe koszty związane z późniejszym zagospodarowaniem odpadów, jest zbieranie odpadów komunalnych do dwóch pojemników (podział na odpady tzw. suche i mokre).
Niezwykle istotnym uzupełnieniem systemu jest punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który ma zapewniać odbieranie od mieszkańców odpadów, które są problematyczne i których zbieranie „u źródła” nie jest ekonomicznie i organizacyjnie uzasadnione.

Odpadami komunalnymi, które mogą być przekazywane do punktu są:
– odpady poremontowe i budowlane,
– odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz, itp.),
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki,  komputery, kalkulatory, itp.),
zużyte baterie i akumulatory,
– przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp.,
– opony,
– odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów,  rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.).

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS