Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK)

Wójt Gminy Studzienice informuje, że od dnia 1 stycznia 2015 roku na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. z siedzibą w Sierznie, 77-131 Rekowo funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Studzienice.

PSZOK jest czynny w następujące dni robocze każdego tygodnia:
* wtorek w godz. 12.00 – 15.00
* sobota w godz. 8.00 – 15.00

PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zebrane selektywnie, pochodzące z gospodarstw domowych z terenu gminy Studzienice. Przyjmowanie odpadów dostarczonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Studzienice jest możliwe po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i adres zamieszkania na terenie gminy Studzienice (np. dowód osobisty lub potwierdzenie zamieszkania).

Szczegółowe zasady działania PSZOK oraz rodzaje odbieranych odpadów określa Regulamin funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. dla właścicieli nieruchomości z terenu gminy Studzienice.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS