Zniszczone drogi Gminne !

Wójt Gminy Studzienice w związku ze zdarzeniem, które miało miejsce w Skwierawach prawdopodobnie w dniach 25/26 października br. zwraca się z prośbą i apelem do osób, które eksploatują gruntowe drogi gminne o uwzględnienie warunków atmosferycznych panujących w obecnym czasie podczas korzystania i przejazdu.
Prosimy, aby nie niszczyć dróg gruntowych ciężkim sprzętem lub samochodami ciężarowymi oraz sprzętem rolniczym podczas poruszania się na wspomnianych drogach w momencie kiedy występują obfite opady deszczu.
Rozumiem konieczność wykonania różnego typu prac i zabiegów rolniczych jak i transportu płodów rolnych. Jednak należy wziąć pod uwagę aktualnie panującą aurę, podczas której następują duże uszkodzenia dróg, a co za tym idzie ich nieprzejezdność i uwzględnić oraz dostosować do panujących warunków drogowych.
Informujemy również, że zniszczenie drogi może stanowić także podstawę roszczeń Gminy o naprawienie szkody wobec osoby, która dokona zniszczenia drogi, z której to możliwości, w przypadkach szczególnie drastycznych, będziemy niewątpliwie korzystać.
W przypadku stwierdzenia niszczenia dróg prosimy o powiadomienie Urzędu Gminy w Studzienicach tel. 59 821 165 93.
Prosimy o rozwagę i rozsądek oraz zrozumienie i troskę o dobro wspólne aby korzystanie z dróg gminnych mogło być bezpieczne i właściwe.

Wójt Gminy Studzienice
Bogdan Ryś

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS