Spotkanie warsztatowe RLGD PB

Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Bytowskie jest na etapie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju, celem pozyskania środków unijnych dla naszego regionu. W tym celu w dniu 26.10.2023 r. zorganizowano spotkanie warsztatowe w Sali Widowiskowej w Trzebielinie dla grupy interesariuszy RLGD PB. Z Gminy Studzienice w spotkaniu uczestniczyli zarówno przedstawiciele gminy jak i przedstawiciel sektora prywatnego. Warsztaty dotyczyły zagadnień diagnostycznych i strategicznych (SWOT, potencjały, potrzeby, cele i projekty).

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS