ZMNIEJSZENIE OPŁATY ZA WYDANIE NOWEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO ORAZ PRAWA JAZDY SPOWODOWANE NADANIEM NAZW ULIC

W związku z wprowadzeniem nazw ulic w Sominach, Sominkach, Ugoszczy i Kłącznie oraz wiążącą się z tym koniecznością wymiany niektórych dokumentów informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXII/236/2022 RADY POWIATU BYTOWSKIEGO z dnia 24 marca 2022 r. zmniejszona jest opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz prawa jazdy.

Kwotę zmniejszonej opłaty ustala się na następującym poziomie:

  • 35,12 zł za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego,
  • 63,36 zł za wydanie nowego prawa jazdy.
Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS