Wniosek na budowę 2 części sieci kanalizacji sanitarnej w Sominach

W dniu 6 maja 2022 r. złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego istotny dla mieszkańców Somin wniosek o przyznanie pomocy na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sominy. Inwestycja umożliwi podłączenie do sieci kanalizacyjnej 68 nieruchomości. Długość sieci to 3.520 km wraz z przepompowniami. Wartość zadania to 3.525.400 zł, tj. 100% kosztów netto. Wniosek został złożony w ramach naborów PROW 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Liczymy na pozytywne i skuteczne rozstrzygnięcie.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS