Wójt Gminy Studzienice ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Rabacinie i Ugoszczy

Wójt Gminy Studzienice, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Studzienice przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Załącznik – wykaz nieruchomości

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS