Mieszkańcy Półczna i Ząbinowic !

Informujemy, że Powiat Bytowski podjął uchwałę w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem. Podane kwoty obowiązują jedynie dla mieszkańców Półczna i Ząbinowic ubiegających się o wydanie nowego dokumentu, w związku z nadaniem nazw ulic w miejscowości oraz zmianą numeracji nieruchomości.

Zmniejszone opłaty kształtują się na poziomie:

40,17 zł – za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego,

72,48 zł – za wydanie nowego prawa jazdy,

2,26 zł – za wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem.

Wnioski o wydanie nowego dokumentu można składać od 06.03.2024 do 06.06.2024 r.

UWAGA !

Nie dotyczy przypadków, gdy wniosek o wydanie nowego dokumentu spowodowany jest również inną zmianą lub utratą ważności.”

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS