Wniosek o przyłączenie do sieci gazowej

W nawiązaniu do spotkania z dnia 8 listopada w sprawie przyłączenia do sieci gazowej w miejscowości Ugoszcz oraz Studzienice przedstawiamy mapy realizowanego gazociągu.

Jednocześnie dołączamy mapę dot. koncepcji rozbudowy w m. Studzienice, która realizowana będzie po podpisaniu umów przyłączeniowych dla obiektów gminnych znajdujących się w zasięgu sieci oraz budynków wielorodzinnych.

Zgodnie z ustaleniami dołączamy wniosek o określenie warunków przyłączenia dla grupy B1 wraz z przykładem wypełnionego wniosku. Jak już zostało wspomniane na spotkaniu, cały proces można przeprowadzić w przystępny sposób poprzez portal przyłączeniowy: 

https://przylaczenie.psgaz.pl/

Warto również pamiętać, że zakończenie inwestycji planowane jest na koniec I kwartału 2024 i w związku z tym:

  1. W przypadku budowy przyłącza gazowego od istniejącego gazociągu termin realizacji IV kw. 2024 r. (pod warunkiem podpisania umowy w IV kw. 2023 r.)
  2. W przypadku konieczności rozbudowy gazociągu termin realizacji wynosi ok. 24 miesięcy od daty podpisania umowy przyłączeniowej

W przypadku pytań prosimy skorzystać z bezpośredniego kontaktu do dedykowanej osoby – Robert Korol tel. 59 846 99 22 – robert.korol@psgaz.pl – Gazownia w Słupsku.

W nawiązaniu do spotkania z dnia 8 listopada w sprawie przyłączenia do sieci gazowej w miejscowości Ugoszcz oraz Studzienice przedstawiamy mapy realizowanego gazociągu.

Jednocześnie dołączamy mapę dot. koncepcji rozbudowy w m. Studzienice, która realizowana będzie po podpisaniu umów przyłączeniowych dla obiektów gminnych znajdujących się w zasięgu sieci oraz budynków wielorodzinnych.

Załączniki:

  1. Koncepcja Studzienice
  2. Studzienice – nić główna
  3. Ugoszcz – nić główna
  4. Przykład – wypełnionego wniosku o określenia warunków przyłączenia
  5. Mieszkańcy wniosek o określenie warunków przyłączenia
Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS