Ważne zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych

Od 1 stycznia 2024 r. zmieniają się zasady ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne. Od nowego roku można łączyć pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego z pracą – bez jakichkolwiek ograniczeń.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunom osób z niepełnosprawnością do ukończenia przez nie 18 roku życia. Wprowadzono możliwość jednoczesnego pobierania świadczenia pielęgnacyjnego i podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – bez jakichkolwiek ograniczeń. Na możliwość pobierania świadczenia nie wpływa także pobierane przez opiekuna świadczenie emerytalno-rentowego. 

W przypadku, gdy opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością w wieku do ukończenia 18 roku życia, kwota świadczenia pielęgnacyjnego zostaje podwyższona o 100% na drugą i każdą kolejną osobę. 

Osoby, które posiadają prawo lub nabędą jeszcze prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna lub specjalnego zasiłku opiekuńczego do 31.12.2023 r. będą mogły pobierać te świadczenia  na zasadach obowiązujących do końca 2023 roku. 

Szczegółowych informacje można uzyskać w GOPS Studzienice tel. 575 915 800

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS