Informacja o wynikach naboru

Wójt Gminy Studzienice przedstawia informację o wynikach naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w ramach konkursów na realizację zadań publicznych w 2024 r.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS