Warsztaty filcowania dla uczestników SenioRITY.

Partnerski projekt „Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 6. Integracja, Działanie: 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie: 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych, nr umowy: RPPM.06.02.02-22-0008/20-00.

Wartość projektu: 9 298 821,48 zł
Wysokość dofinansowania: 8 833 880,41 zł
Partner Wiodący Projektu – gmina Bytów

Na kolejnym spotkaniu uczestników SenioRITY odbyły się fantastyczne warsztaty filcowania. Pod czujnym okiem Pani Justyny Orlikowskiej powstawały przepiękne dekoracje z wełny czesankowej na dużych torbach z filcu. Własnoręczne wykonanie przeróżnych aplikacji sprawiło uczestniczkom niemałą satysfakcję, zwłaszcza, że wydawało się to niezwykle trudne! Efekt najbardziej zdziwił samych wykonawców, ponieważ do pracy podchodzono z niemałą obawą o własne możliwości. Ostatecznie jednak dobra „nauczycielka” potrafiła wydobyć drzemiące w seniorkach talenty, które z pewnością będą się rozwijać podczas kolejnych warsztatów. Poza tym niejedna zachwycona uczestniczka posiadłszy taką niecodzienną umiejętność będzie kontynuować naukę wzmacniając swoje poczucie wartości, wprawiając w zachwyt członków swoich rodzin.

Przeprowadzenie tak ciekawych warsztatów były możliwe dzięki finansowemu wsparciu z funduszu sołeckiego sołectwa Studzienice!

Działalność Grupy seniorów z Gminy Studzienice można śledzić na Fanpage „Seniorita Studzienice” do czego bardzo zachęcamy.

https://m.facebook.com/profile.php?id=100088883234679

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS