Spotkanie w Słupsku „Zasady horyzontalne w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich na lata 2021-2027”

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne, podczas którego zwrócimy uwagę jak przygotować projekt o dofinansowanie zgodnie z zasadami horyzontalnymi Unii Europejskiej.

W programie m.in.:

  • Jak rozumieć zasadę zrównoważonego rozwoju?Czym jest zasada DNSH?
  • Zgodność z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej
  • Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych
  • Pozytywny wpływ projektu na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
  • Zgodność projektu z zasadą równości kobiet i mężczyzn

Prelegentka: Anna Bizub-Jechna, koordynatorka ds. polityk horyzontalnych w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Dla kogo:
Przedsiębiorców oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką spotkania.

Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się 26 września 2023r. w godz. 10:00 – 13:00 w Słupskim Inkubatorze Technologicznym, przy ul. Portowej 13B (sala szkoleniowa I piętro).

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44, 59 714 18 45 do dnia 25.09.2023r.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://www.arp.gda.pl/1740,aktualnosci?tresc=16736

 Kontakt:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku
ul. Portowa 13B
tel.: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45
e-mail: punkt.slupsk@arp.gda.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

Spotkanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS