Konkurs o nagrodę im. Gerarda Labudy

Instytut Kaszubski ogłasza konkurs na Nagrodę Naukową im. Gerarda Labudy (edycja czwarta). Nagroda Naukowa im. Gerarda Labudy przyznawana jest młodym uczonym za wybitne i twórcze prace w zakresie kaszubo – i pomorzoznawstwa, które prezentują wysoki poziom humanistyczny, wybitne walory poznawcze oraz interdyscyplinarność, a ponadto napisane są pięknym językiem, cechują się jasnością wywodu i są zrozumiałe dla czytelników spoza świata nauki.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS