Potrzebna pomoc dla członkini Rady LGD Partnertswa Dorzecza Słupi

Rada LGD PDS zwróciła się do nas z prośbą o pomoc przy szukaniu wsparcia dla chorej na nowotwór mózgu kolerzanki z Fundacji Partnertswo Dorzecza Słupi. Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi została powstała w 2005 r., obejmuje swoim zasięgiem obszar 19 gmin Pomorza Środkowego. Gmina Studzienice jest partnerem Fundacji. Fundacja PDS uczestniczy we wszystkich etapach realizacji programu LEADER, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich. Zarówno Gmina Studzienice jak i stowarzyszenia z terenu gminy wiele razy korzystały ze wsparcia finansowego udzielanego przez PDS. Dzięki tym środkom udało się zrealizować wiele inwestycji na terenie naszej gminy, które poprawiły standard życia naszej społeczności lokalnej, np. poprzez budowę Kaszubskiej świetlicy w Kłącznie, czy budowę 3 zielonych siłowni zewnętrznych w miejscowościach Studzienice, Ugoszcz i Półczno.

W związku z czym teraz, gdy wsparcia potrzebuje członek Fundacji, Gmina Studzienice postanowiła przyłączyć się do akcji szukania wsparcia dla chorej Kingi Szlendakowskiej w walce z chorobą. Już w ten weekend podczas Jarmarku Somińskiego przedstawiciele Fundacji PDS przeprowadzą zbiórkę na rzecz chorej Kingi oraz jej syna, który również boryka się z chorobą nowotworową jaką jest torbiel przygardłowa.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS