Dobra wiadomość dla mieszkańców Naszej Gminy i Powiatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gmina Studzienice, będąc Liderem powiatowego projektu pn. „Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego” uzyskała ze środków unijnych, Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanie w wysokości 85% na wymianę starych kotłów w obiektach użyteczności publicznej na obszarze powiatu bytowskiego. W świetlicach wiejskich oraz Wiejskich Domach Kultury w miejscowości Półczno, Przewóz, Sominy, Skwierawy na wiosnę 2020 r. wymienione zostaną stare kopciuchy na ekologiczne kotły V klasy eco project na pellet. Kocioł ekologiczny zostanie również zamontowany w budynku Urzędu Gminy Studzienice. Projekt pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne poprzez neutralizację i minimalizację negatywnych skutków sezonowego opalania budynków użyteczności publicznej.
 

 

Skip to content