Susza na terenie gminy Studzienice

Wójt Gminy Studzienice informuje, że dnia 05.08.2019 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach opublikował raport odnośnie wystąpienia suszy na terenie Gminy Studzienice.

Zgodnie z powyższym raportem suszą rolniczą zostały objęte następujące uprawy:

– kukurydza na ziarno,

– kukurydza na kiszonkę,

– krzewy owocowe.

W związku z powyższym możliwe jest składanie wniosków o szacowanie szkód
w gospodarstwie rolnym w ww. uprawach. Wnioski należy złożyć do dnia 26.08.2019 r. Należy pamiętać, iż do momentu oszacowania strat przez komisję uprawy nie mogą być skoszone. Wszelkie informacje o niekorzystnym zjawisku atmosferycznym  można uzyskać w Urzędzie Gminy Studzienice, ul. Kaszubska 9, pokój nr 3, lub pod numerem tel. 59 82 166 14.

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS