JAK NIE SEGREGOWAĆ BIOODPADÓW?

Przypominamy, że w pojemniku z odpadami biodegradowalnymi nie należy umieszczać opadów pochodzenia zwierzęcego (skorupki jaj, resztki jedzenia, kości) – odpady te należy umieszczać w pojemniku na odpady zmieszane.

Segregowanie odpadów zgodnie z zasadami segregacji odpadów umożliwi uzyskanie wyższego poziomu recyklingu w naszej Gminie.

W załączniku znajduje się instrukcja dotycząca zasad segregowania bioodpadów.

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS