„Budowa zielonej siłowni zewnętrznej w miejscowości Sominy gm. Studzienice w ramach sieciowego projektu współpracy”

Projektu pn.”Budowa zielonej siłowni zewnętrznej w miejscowości Sominy gm. Studzienice w ramach sieciowego projektu współpracy” zrealizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju Gminy Studzienice z siedzibą w Przewozie, kwota dofinansowania w ramach LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi wynosi 15.498,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów WIejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS